Plattforms-barriärer testas i tunnelbanan

Plattformsbarriärer i Metro Köpenhamn. Foto: Wikipedia/J Rod

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har nyligen beslutat att testa plattformsbarriärer på två tunnelbanestationer i Stockholm. Försöket kommer att ske på en inomhusstation och en utomhusstation under åren 2017-2018. Stationerna ska vara representativa för hela tunnelbanenätet. Det skriver SLL i ett pressmeddelande.

Trafikförvaltningen genomförde förra vintern tester med plattformsbarriärer i liten skala på Åkeshovs station. Samtliga testade plattformsbarriärer visade sig fungera väl men också att ytterligare fullskaletester behöver genomföras för att se hur barriärerna fungerar på plattformar med hög trängsel och i vinterklimat.

Den typen av plattformsbarriärer som tidigare tester och analyser visat vara den mest effektiva är sådana med breda vertikala öppningar som klarar flera olika fordonstyper.

Fullskaletesterna omfattar barriärer, sensorer, övervakning samt styrning och övervakning av dessa komponenter. Budgeten är ungefär 100 miljoner kronor.

Fullskaletesterna kommer att utgöra underlag inför ett eventuellt framtida införande av plattformsbarriärer i tunnelbanan. Erfarenheter från testerna bedöms också kunna bidra till ett framgångsrikt införande av helautomatisk drift på röda linjen till år 2025.

Plattformsbarriärer uppfattas positivt av resenärer och personal. Analyserna har visat att plattformsbarriärer kan rädda liv och minska antalet skadade i tunnelbanan. Barriärerna bidrar också till färre driftstopp i tunnelbanan, som idag sker till följd av att människor olovligt vistas på spåren.