Upptåget fyller 25 år

Upptåget på Uppsala station. Foto: Christer Wiik

Den 19 augusti är det 25 år sedan första turen med Upptåget kördes. På morgonen måndagen den 19 augusti 1991 kördes första ordinarie turen från Tierp mot Uppsala.- Upptåget har haft en fantastisk utveckling under de första 25 åren, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Från att trafikera sträckan Tierp – Uppsala med 15 turer i vardera riktning körs i dag 39 turer på den sträckan. Upptågets trafikområde har under åren utökats till både Gävle och Sala. Genom samarbete med SL ingår också pendeltågstrafik söder ut från Uppsala mot Knivsta och Arlanda samt pendeltågstrafik från Bålsta mot Stockholm. Det gör att vi i dag har totalt över 140 dubbelturer med tåg inom UL-trafiken varje vardag, säger Bertil Kinnunen.

Antalet som reser med Upptåget ökar hela tiden. Under 2015 gjordes totalt 8,1 miljoner resor, inklusive SL-pendeln söder om Uppsala. Sammantaget har det gjorts cirka 50 miljoner pendeltågsresor under de senaste 10 åren.

Under Upptågets 25 år har också spårkapaciteten ökat. Från att järnvägen mellan Uppsala och Gävle nästan enbart var enkelspårig 1991 är det idag dubbelspår hela vägen utom förbi Gamla Uppsala där dubbelspåret blir klart under 2017.

För de kommande 25 åren behöver tågtrafiken fortsätta att utveckla i länet och regionen. För Upptågets del handlar det om att skaffa större tåg. I dag är det väldigt trångt ombord, särskilt under rusningstid.

När det gäller spårkapaciteten behövs åtgärder på flera sträckor. Järnvägen mellan Uppsala och Sala behöver ha flera ställen där tåg kan mötas och ytterligare minst två spår behövs på sträckan Uppsala – Stockholm.

- Järnvägen söder om Uppsala är en av landets mest trafikerade och det finns ett akut behov av fyra spår hela vägen till Stockholm. Utöver åtgärder på befintlig järnväg är också ny järnväg mellan Enköping och Uppsala en viktig förutsättning för den framtida tågtrafikens attraktivitet, säger Bertil Kinnunen.