Tågtrafiken åter i gång på Svealandsbanan

Läggesta station på Svelandsbanan. Foto: Wikipedia/Janders

Tågtrafiken mellan Eskilstuna och Läggesta på Svealandsbanan kan nu återupptas, efter att ha varit avstängd under en veckas tid, det rapporterar Trafikverket. Under veckan som tågtrafiken var avstängd lade Trafikverket bland annat in en ny spårväxel på sträckan samt genomförde en rad arbeten med signalsystemet. Arbetena är en del i projektet att förbättra kapaciteten på Svealandsbanan.

De genomförda arbetena ingår i utbyggnadsprojektet att bygga dubbelspår mellan Strängnäs och Härad. Detta är den sista åtgärden i ”kraftsamling Mälardalen” som gjorts för att öka kapaciteten på Svealandsbanan. Syftet med utbyggnaden är att öka kapaciteten och punktligheten för tågtrafiken.
Projektet Strängnäs – Härad består av tre delprojekt:
* Dubbelspårsutbyggnad mellan Ulvhäll och Härad
* Nytt resecentrum i Strängnäs
*Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder
Källa: Trafikverket