Oslo S öppnar igen

Foto: Jernbaneverket

På grund av ombyggnadsarbeten har stora delar av Oslos centralstation varit stängda under sommaren. Häromdagen togs avstängningarna bort och passagerare hälsades välkomna tillbaka av Jernbaneverkets och NSB:s personal.

Mycket av arbetena har handlat om att anpassa Oslo S för Follobanan. Spår 12 till 19 har genomgående betydande uppgraderingar och fått nya spår, växlar och kontaktledningar. Uppgraderingarna gör det möjligt att öka kapaciteten. Därutöver har sex nya plattformar för bussar, så kallade sagtann-platser, byggts.