Tyskland ökar videoövervakningen på järnvägen

Videoövervakning vid Bielefelds centralstation i Tyskland. Wikipedia foto, kredit: ACBahn

Tysklands tågoperatörer granskar och analyserar senaste tidens våldsdåd på landets järnvägar, som en del av en bredare insats i syfte att öka säkerheten vid järnvägsstationer och på tåg. Ytterligare video- och även ”bodykameror” för personalen kommer av allt att döma att införas inom kort.

 

Deutsche Bahn har nyligen skapat en nationell säkerhetsstyrka vars uppgift är att agera snabbt för att bättre kunna skydda kunder och personal. Bland annat har man dragit lärdom av senaste attacken, då en yxbeväpnad flykting skadade fem personer svårt. Attacken skedde på en järnvägsträcka mellan Würzburg och Ochsenfurt.

 

Attacken fick politiker och fackföreningar att kräva bättre videoövervakning och ökade säkerhetsåtgärder på tågstationer över hela Tyskland, på samma sätt som i Storbritannien där det har installerats ett stort nätverk av kameror på offentliga platser under de senaste åren.

 

Många tyskar är dock skeptiska till ökade kontrollåtgärder på grund av historiska erfarenheter med Gestapo och Stasi.

Idag arbetar 5 000 poliser och 3700 så kallade skyddschefer runt om i Tyskland för att garantera säkerheten inom landets järnvägsnät.

- Med 5400 järnvägsstationer, 40 000 tågresor och över 7 miljoner resenärer om dagen enbart i Tyskland, kan ingen ansvarsfull person lova 100 procents säkerhet trots allra bästa ansträngningar, sade Deutsche Bahns presstalesman.

 

Även Rainer Wendt, ordförande för tyska polisens fackförbund, sade till tidningen Osnabruecker Zeitung att det är omöjligt att kontrollera alla tåg som kör igenom eller inom Tyskland, men med rätt utrustning skulle kontrollen av landets järnvägssystem och personalens kunna optimeras avsevärt.

 

Wendt efterlyste också installation av fler videokameror på järnvägsstationer som avskräckande faktor och som hjälp i samband med brottsutredningar.