Västmetron blir försenad

Västmetron löper mellan Helsingfors och den västra grannstaden Esbo. Karta: Länsimetro

Västmetron kommer inte att börja trafikera den 15 augusti. Det beslöt nyligen styrelsen för Västmetron. Testandet av de säkerhetssystemen har försenats och det medför att metron inte kan tas i bruk i augusti som planerat, meddelar Länsimetero. 

- Byggandet av västmetron är en lång process och till de sista uppgifterna hör att testköra alla system innan metrotrafiken kan börja. Det här har visat sig vara en mer krävande uppgift än vad man först trott", säger den verkställande direktören för västmetrobolaget Matti Kokkinen.

- Vi måste skjuta upp inledandet av passagerartrafiken tills vi har en säker och fungerande metro att ta i bruk. Det här är djupt beklagligt. Säkerheten är dock viktigast.

I nuläget finns det ingen exakt tidtabell för när västmetron kommer att starta eftersom metron ska uppfylla alla säkerhetskrav innan den kan tas i bruk. Detta kräver att alla system testas och att myndigheterna har godkänt metrons lokaler med alla system.- Vi beklagar djupt de olägenheter detta kommer att orsaka passagerare, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.- Vi börjar nu planera busslinjenätet i Esbo och på Drumsö på nytt för att kunna anpassa det till denna undatagssituation som kan pågå i flera månader.