Lyxbilar tar järnvägen till Kina

Kinas president Li Xiping på besök i Duisburg i Tyskland 2014. Foto: Sichuan Minsheng International Freight

Lyxbilsförsäljaren China Greenland Rundong Auto Group Ltd har för första gången transporterat bilar på järnväg från Europa till Kina. Totalt 82 lyxbilar från BMW, Audi och Ranger Rovers bland annat lämnade Duisburg i Tyskland den 20 maj på godståg och vara framme i Chongqing i Kina den 13 juni. Bilarna köptes och skeppades som ”parallellimport” utanför biltillverkarnas officiella distributionsnätverk. Bilarna transporterade med fraktbolaget Sichuan Minsheng International Freight och passerade genom Polen, Vitryssland, Ryssland och Kazakstan.

Enligt China Greenland Rundong Auto Group Ltd ökar järnvägen deras konkurrenskraft avsevärt då transporttiden var omkring 30 dagar kortare jämfört med sjötransport, riskerna uppges vara mindre och man slipper hamnavgifter.