Nedräkningen för Scandinavian Rail Conference har börjat

Den 24 maj hålls konferensen Scandinavian Rail Conference i Stockholm med Trafikverket som arrangör. Fokus på konferensen är de stora investeringar som planeras i järnvägsnätet i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

På konferensen avhandlas även innovationer, ERTMS, höghastighetståg och säkerhetsinsatser bland annat. Alla de största gods- och persontrafikoperatörerna deltar på konferensen.

Konferensen tilldrar sig även intresse från andra länder. Kvällen innan konferensen anordnar Storbritanniens ambassad en mottagning för konferensdeltagarna där brittiska företag kommer att få en presentation av vilka affärsmöjligheter som finns på den skandinaviska järnvägsmarknaden för dem.