Bättre pendlings-möjligheter till och från Vingåker

Vingåkers station. Foto: Vingåkers kommun

Tågtrafiken till och från Vingåkers station utökas med två avgångar i vardera riktning. Pendlare som åker mellan Hallsberg och Vingåker får dessutom en reducerad kostnad på 320 kronor. Nyheten om de utökade avgångarna och den lägre taxan meddelades av samverkansbolaget Mälab som presenterade den nya regionaltågtrafiken för Sörmland, Östergötland, Örebro, Stockholm, Västmanland och Uppsala.

– All utökning av kollektivtrafiken är väldigt positivt för oss. Den sänkta taxan och de ökade pendlingsmöjligheterna är jätteviktiga för vår kompetensförsörjning och ger ökade möjligheter att bosätta sig i Vingåker. Fler tågstopp innebär att det blir enklare för dem som pendlar mellan Stockholm och Vingåker, säger kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson.

Vingåker: Trafiken utökas med två avgångar i vardera riktningen vardagar och helger, från dagens 10 dbt till 12 dbt.. Vardagar innebär det timmestrafik morgon och kväll i båda riktningarna. Innebär bland annat nya avgångar från Stockholm cirka kl. 7.30 och 19.00 på vardagar.

Sträckan Vingåker – Stockholm, kostar idag 2 960 kronor och 3 200 kronor med Mälardalstaxan. Pendlare med anslutningstrafik i Stockholm betalar idag 3 483 kronor och får för summan 3 200 kronor resa obegränsat i hela Mälardalen. Resenärer mellan Vingåker och Hallsbergfår en reducerad kostnad från dagens 1 520 kronor till 1 200 kronor.