Ny koppling till tunnelbanedepån i Högdalen

Anslutningsspåret blir cirka 2 kilometer långt och förläggs helt under jord, förutom precis där spåren ansluter till Farstagrenens spår i höjd med station Hökarängen. Karta: SLL

Tunnelbanedepån i Högdalen ska byggas ut och moderniseras för att kunna användas av både Grön och Blå linje. Nu har det tagits fram ett förslag på hur tågen på Gröna linjen ska komma in och ut från den utbyggda depån i Högdalen. Anslutningsspåren kommer att dras under jord från den utbyggda depån till Gröna linjens Farstagren. Det skriver Stockholms läns landsting i ett nyhetsbrev.

Idag går anslutningsspår från depån till den Gröna Hagsätragrenen. Men den blir en del av Blå linje i och med utbyggnaden av tunnelbanan. Då behöver ett nytt anslutningsspår byggas till Gröna linjens Farstagren.

De anslutande spåren kommer att gå från Gröna linjen, dels vid bron över Gubbängsfältet och dels söder om Hökarängens station, under jorden hela vägen till depån (se karta).

- Det här tycker vi är den bästa lösningen för att vi på ett effektivt sätt ska kunna få in och ut tågen. Vi har också hela tiden haft en tät dialog med Stockholms stad, så att spåren anpassas väl till kommande bostadsbyggande i området, säger Ulf Larsson, projektchef för depå, fordon och signal på landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana.