Vaggeryds kombiterminal investerar i nytt terminalsystem

Foto: Vaggeryds kombiterminal

Vaggeryds kombiterminal trafikeras till och från Göteborgs hamn sex dagar i veckan med uppemot 650 meter långa tågset med kapacitet att transportera 88 TEUs (20-fots-container). Nu vill terminalen ha möjlighet att hantera ännu större godsvolymer och har investerat i ett nytt terminalsystem från Hogia. Med det nya systemet kan många arbetsprocesser i hanteringen av godstransporter digitaliseras och automatiseras. 

– Vi spår en ökad efterfrågan på intermodala transporter där tågen naturligt tar godstransporterna på de långa sträckorna och lastbilarna tar vid på de korta sträckorna, säger Henning Berggren på PFG Terminal som driver Vaggeryds kombiterminal.– Vi siktar på att bli en av norra Europas viktigaste logistikcenter och för att kunna växa i den takt vi vill behövde vi ett nytt system som rationaliserar verksamheten och frigör resurser som kan användas till att höja kapaciteten för hantering av godstransporter.

Hogias terminalsystem Hogia Terminal fungerar som ett stöd i utförandet av de flesta aktiviteter som sker på en terminal, så som lastning och lossning av containrar och trailers på lastbil och tåg. Placeringen av transporterna på terminalområdet kan optimeras för att underlätta och effektivisera hanteringen och varje enskild transport kan spåras så att en hög säkerhetsnivå kan garanteras.

Alla truckförare får sina arbetsorder direkt i datorerna i truckarna och kan där administrera alla de funktioner som krävs under arbetets gång. På webben kan kunderna själva se information om sina godstransporter och bokningar i realtid, vilket också minskar administrationen.

Hogia Terminal är ett standardiserat system som består av öppna gränssnitt, vilket gör det möjligt att integrera det med andra system som är viktiga för terminalens verksamhet, så som gatesystem och tågoperatörernas system. Till exempel kan nu truckförarna själva operera gatesystemen vilket medför att terminalen inte behöver ha någon fysiskt närvarande vid gatefunktionen.

– Det faktum att våra system är standardiserade gör att vi kan erbjuda en driftsäker och kostnadseffektiv lösning som relativt enkelt kan anpassas efter kundens verksamhet, säger Mathias Lindell på Hogia Terminal Systems som är ansvarig för driftsättningen hos Vaggeryd.