Nytt informationssystem till Östgötatrafiken

Spårvagn i Norrköping. Foto: Christer Wiik

Östgötatrafiken har installerat ett nytt trafikinformationssystem från Hogia. Systemet förmedlar uppgifter om störningar och avvikelser i trafiken till Östgötatrafikens resenärer.

Östgötatrafiken samordnar kollektivtrafiken i Östergötland och planerar linjer och tidtabeller med buss, tåg och spårvagn.

– Snabb och relevant trafikinformation är viktigt för att resenärer ska uppfatta kollektivtrafikresandet som ett bra alternativ till bilen och det är anledningen till att vi nu har investerat i ett nytt system, säger Johnny Karlsson som ledde projektet med att införa det nya systemet på Östgötatrafiken.

 – Nu kan vi snabbare och smidigare förmedla information till våra resenärer samtidigt som vi får en förbättrad översikt av informationen, tillägger Johnny Karlsson.

Tidigare förmedlades trafikinformation via flera olika system som inte var integrerade med varandra, vilket medförde många manuella arbetsmoment för trafikledare och trafikinformatörer. Med det nya trafikinformationssystemet läggs uppgifterna in en gång och når ut till resenärerna via hållplatsernas skärmar, ÖstgötaTrafikens hemsida, Reseplaneraren och direkt till prenumeranter av trafikinformation via mail. I systemet finns verktyg, såsom mallar och språkhantering, som strukturerar produktionen av meddelandena så att de utformas på ett enhetligt och tydligt sätt, oberoende av vem som gör det.

– Med ett centralt trafikinformationssystem blir processen snabbare, säkrare och mer flexibel, vilket är viktigt inte minst vid krissituationer, säger Henrik Nilsson, kundansvarig på Hogia Public Transport Systems.

ÖstgötaTrafiken ägs av Region Östergötland och ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Företaget kör buss-, tåg-, spårvagns- och båttrafik med cirka 350 fordon. Östgötatrafikens kunder gör varje år ungefär 28 miljoner resor.