Geotekniska undersökningar vid Tvärbanans Kistagren

Vy över Kista. Foto: Kista Science City

Stockholms läns landsting förbereder nu utbyggnaden av Tvärbanans Kistagrenen. Bland annat så genomförs geotekniska undersökningar vid Kistagången och Helenelund. Arbetet sker i nära samarbete mellan SL, Stockholms stad och Sollentuna kommun.

Undersökningarna, som innefattar inmätningar, geotekniska- och grundvattenundersökningar, sker under dagtid under två, tre dagar under perioden 24 februari – 11 mars. Undersökningarna utförs av en konsult anlitad av SL. 2023 beräknas Tvärbanan gå från Norra Ulvsunda till Helenelund.