Tunnelbanedepån i Högdalen byggs ut

Vy över den befintliga tunnelbanedepån i Högdalen. Foto: SLL

Nu är det klart att tunnelbanedepån i Högdalen i södra Stockholm kommer att byggas ut. Detta efter att en enig styrelse i Stockholms läns landsting tagit beslut i frågan. Nya depåplatser är nödvändiga för tunnelbanans kommande utbyggnad.

 

Enligt Stockholms läns landsting, SLL, så har totalt sex alternativa lägen för depån utretts. Av dessa utkristalliserades två platser som utreddes vidare, Högdalen respektive Skarpnäck.

Dessa två alternativ har sedan utretts och en jämförande analys har genomförts. Förvaltningens bedömning är att det mest fördelaktiga valet är att utökad depåkapacitet planeras vidare enligt Högdalenalternativet i ”Utredning om depålokalisering för utbyggd tunnelbana” Alternativet ger, enligt SLL, de bästa trafikala och verksamhetsmässiga förutsättningarna för det framtida fordonsunderhållet i tunnelbanan, inräknat eventuella ytterligare trafikökningar, till lägsta investerings- och driftskostnad. Utredningen visar också att miljökonsekvenserna är relativt små och möjliga att hantera med olika typer av skyddsåtgärder. Och nu har alltså politikerna tagit ett formellt beslut i frågan.

 

– Det är klart att priset varit viktigt. Vi gör rekordstora investeringar just nu, både inom vården och trafiken, och vi vänder på varje skattekrona. Men i det här fallet har Högdalen också bedömts vara den bästa lösningen trafik- och miljömässigt, säger Paul Lindquist (M), investeringslandstingsråd i Stockholms läns landsting till Dagens Nyheter.

Vid Högdalsdepån genomförs idag hälften av det underhåll som erfordras för gröna linjens tunnelbanevagnar. Den utbyggda anläggningen, som till största delen kommer att förläggas under jord, väntas vara klar år 2022–2023.