Åmål satsar på järnvägs-utbildning

Foto: Göran Fält

Åmåls kommun kommer att återuppta banteknikerutbildningen. Kursstart är planerad redan i mars–april. Det skriver Nya Wermlands-Tidningen, NWT.

– För att kunna skapa ett regionalt utbildningscentrum av det här slaget måste vi ha elever utifrån för att det ska bli långsiktigt hållbart, säger ansvarige förvaltningschefen Ivan Stipic till NWT.

Stipic är övertygad om att banteknikerutbildningen har framtiden för sig. De företag i branschen som kommunen har kontakt med, signalerar om en ökad efterfrågan på arbetskraft. Förutom det eftersatta underhållet på järnvägsnätet kommer satsningen på höghastighetståg att innebära många arbetstillfällen, skriver NWT.

– Det finns ett sugande behov av utbildad personal. Det har vi sett, säger Ivan Stipic. Förhoppningsvis får de nya eleverna jobb i samma utsträckning som de i den första omgången, säger Ivan Stipic till NWT.