Omfattande upprustning av Bergens station

Foto: Jernbaneverket/Njål Svingheim

Under flera månader framöver kommer Bergens järnvägsstation att se ut som en byggarbetsplats.  De stora stålbågarna i ankomsthallen kommer då att rustas upp.

Bergens järnvägsstation är tidstypisk för stora järnvägsstationer byggda fram till första världskriget. Huvudbyggnaden är av sten och ankomst- och avgångshallen har ett glastak med skifferplattor som vilar på ett fackverk av stålbågar. Stålbågarna och andra bärande konstruktionselement kommer att sandblästras och målas om. Skiffer- och glasplattorna kommer då att tas ner.

Under ombyggnaden kommer tågtrafiken vara igång som vanligt, men passagerare kommer att märka av byggnadsarbetena