Skånetrafiken summerar de första veckorna med ID-kontroller

Foto: Skånetrafiken/Karl-Johan Hjertström

ID-kontrollerna som infördes den 4 januari på Kastrup har hittills fungerat väl efter förutsättningarna, men påverkar Skånetrafiken och inte minst resenärerna negativt. Ny statistik visar att försäljningen av Jojo-periodkorten Öresund för årets två första veckor har minskat med 3,6 procent jämfört med samma period förra året.

Det går snabbt att passera slussarna på stationen vid Köpenhamns flygplats, normalt 5-7 sekunder för den som har giltig ID-handling. Trafikupplägget med ett tåg var 20:e minut över bron har fungerat bra efter förutsättningarna, vilket minimerat störningar in i övrig tågtrafik i Sydsverige, men ger som befarat en del resenärer fler byten och längre restid.

-DSBs upplägg med ID-kontrollerna på Kastrup har i stort fungerat bra, vilket vi är mycket glada för. Situationen med dubbla kontroller, både ID-kontroll på Kastrup och gränskontroll på Hyllie, är inte optimal, det ger tyvärr en längre restid för våra resenärer, där även färre avgångar och kortare tåg påverkar. Det har varit trängsel på vissa tåg, främst i rusningstid. Vi är väl medvetna om detta och ber om förståelse från våra resenärer. Vi följer läget i trafiken noga och arbetar på hitta lösningar som kan förbättra. DSB och Skånetrafiken har ett gemensamt intresse av att trafiken ska fungera så bra som möjligt, säger Magnus Andersson, affärsområdeschef tåg på Skånetrafiken.

Upplägget kostar stora summor dagligen, ca 1 miljon kronor om dygnet som delas med DSB. Situationen med ID-kontrollerna går också stick i stäv med målsättningen att öka antalet som reser kollektivt.

Försäljningsstatistiken av Jojo-periodkorten över Öresund för årets två första veckor visar en nedgång på 3,6 procent jämfört med samma period 2015.

-Vi är bara två veckor in i januari och det är för tidigt att dra slutsatser om hur resandet utvecklar sig. Vi uppfattar det som att pendlarna just nu testar olika sätt att resa för att finna det som är mest optimalt för var och en. Av kommentarerna som kommer från våra kunder framgår att flera testat bilpooler och bussar, men går tillbaka till Öresundstågen trots allt. Sedan ID-kontrollerna infördes har vi erbjudit öppet köp av periodkorten över Öresund och det faktum att enbart 51 stycken kort har återlämnats talar också för detta, vilket vi är glada för, säger Camilla Bunke, Skånetrafikens försäljningschef.