Kontaktlednings-arbete mellan Eslöv–Örtofta

Eslövs station. Foto: Wikipedia/David Castor

Trafikverket utför kontaktledningsarbete mellan Eslöv och Örtofta den 30–31 januari samt 6–7 februari. Arbetet är en del av projektet att rusta upp järnvägen mellan Lund och Hässleholm.

Järnvägen mellan Lund och Hässleholm utgör en del av Södra stambanan som är dubbelspårig och hårt trafikerad av såväl godståg, fjärrtåg som pendeltåg. Kontaktledningen längs med sträckan är mycket sliten på båda spåren och risken för tågstörningar ökar. För att öka driftsäkerheten byter Trafikverket ut kontaktledningarna på sträckan Lund-Hässleholm under åren 2015-2018.  Projektstart skedde oktober 2015.

Källor: Skånetrafiken, Trafikverket