Framtiden i fokus på finskt järnvägs-seminarium

Helsingfors C. Foto: Christer Wiik

Seminariet Rata 2016 som just nu äger rum i Åbo och avslutas den 20 januari samlar för nionde gången sakkunniga, beslutsfattare och studerande inom järnvägsbranschen. Det övergripande temat för årets evenemang är säkerställd järnvägskompetens.

Inom järnvägsbranschen tänker man också i fortsättningen satsa på instruktioner, lättillgängliga data och säkerhet. Temana på Trafikverkets egen avdelning är byggande ovanpå trafikleder samt digitalisering. Digitaliseringen beaktas också i utbildningen av järnvägssakkunniga, där man uppmärksammar datasökning och datas riktighet.

En konkret satsning på utbildning är till exempel Lärocentret för banteknik som öppnas i Kouvola om ungefär ett år. Inom järnvägsbranschen har det också startats eller håller på att startas flera pilotprojekt, där man testar resultaten av utvecklingsarbetet i praktiken.

- På järnvägarna innebär digitaliseringen att automatiken ökar ytterligare. Vem vet om vi ännu får se förarlösa tåg också i järnvägsnätet. Någonting relativt färskt som också kunde nämnas är delandet av information om trafikeringen via öppna data. Inom banhållningen ökar digitaliseringen mängden information om järnvägsnätet,  berättar det finska Trafikverkets generaldirektör Antti Vehviläinen.

Vid seminariets öppningsceremoni talade minister Anne Berner, Trafikverkets generaldirektör Antti Vehviläinen, Trafis generaldirektör Kari Wihlman, landskapsdirektör Kari Häkämies samt inno-V:s vd Didier van de Velde.

Källa: Finska Trafikverket/Liikennevirasto