Melbye Skandinavia tar över TLP Spårteknik

Lars Arberg, vd Melbye Skandinavia (tv) och Torbjörn Persson vd TLP Spårteknik AB.

Melbye har anställt Torbjörn Persson som är vd och ägare av TLP Spårteknik AB. I samband med detta så tar även Melbye över de agenturer som TLP har och intentionen är att vidareutveckla produktportföljen som främst har riktat sig mot järnväg men som i Melbyes regi även kan nå ut till installation och industri.

Både Melbye och TLP förväntar att denna sammanslagning kommer att ge positiva effekter för kunderna eftersom TLP har kärnkompetens på utveckling av lösningar och produkter inom järnväg, och Melbye har en marknadsorganisation som har kapaciteten till att vara en god dynamisk partner för våra kunder.

«Melbye har under en tid letat efter ett bolag som TLP Spårteknik med produkter och kompetens som kan bredda vårt erbjudande mot främst järnväg som är en viktig marknad för oss. Detta gör att vi nu får den produktportfölj och kompetens som behövs för att kunna flytta fram positionerna ytterligare. Lars Arberg, vd Melbye Skandinavia Sverige AB.