Tunnel mellan Tallinn och Helsingfors utreds vidare

Tallinn. Foto: Ivar Leidus/Wikimedia Commons

En järnvägstunnel under Finska viken mellan Tallinn och Helsingfors kan bli verklighet. En lönsamhetstudie av en sådan ska påbörjas i och med att ett samförståndsavtal skrivits under av finska och estniska berörda myndigheter i början av januari.

Kostnaden för den föreslagna 97 kilometer långa tunneln uppskattas till mellan 9 och 13 miljarder euro, vilket är betydligt lägre än prislappen för Gotthardstunneln eller tunneln under Engelska kanalen. I Tallinn skulle tunneln ansluta till Rail Baltica-korridoren, en framtida järnvägsförbindelse mellan de baltiska länderna, Polen och Tyskland.

En tunnel skulle underlätta för integrationen av regionen Helsingfors-Tallinn som en enda arbetsmarknad. Varje vecka pendlar redan tusentals estländare till Finland för att arbeta och miljontals åker varje år färja mellan städerna.

En förstudie av en finsk-estnisk järnvägstunnel, utförd av Sweco, publicerades förra året. Den tydde på att tunneln på sikt skulle vara lönsam. Förstudien utgick från att 40 procent av kostnaden betalas av EU.