Åter dags för Transportforum

Liksom 2015 så kommer infrastrukturminister Anna Johansson att vara en av inledningstalarna under Transportforum 2016. Foto: Hejdlösa bilder
Transportforum arrangeras traditionsenligt på Konsert & Kongress i Linköping. Här samlas varje forskare och transportsektorns aktörer för nätverkande, kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte. Foto: Hejdlösa bilder

Den 12-13 januari är det åter dags för VTI:s evenemang Transportforum i Linköping, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Bland nyheterna i årets program finns workshops på teman som trafiksäkerhet, viltolyckor och jämställdhet.

Sedan starten 1984 arrangerar VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportforum i januari varje år. Här samlas såväl forskare som transportsektorns aktörer för nätverkande, kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte.  Ett viktigt skäl till att Transportforum etablerats som en av branschens ledande mötesplatser är det faktum att konferensen berör samtliga transportslag. 

WorkshopsFör att möta efterfrågan på ett mer aktivt kunskapsutbyte under konferensen arrangeras för första gången workshops i samband med Transportforum. Ledorden för de tre workshops som arrangeras i samband med konferensen är kunskapsutbyte och nätverkande och om satsningen faller väl ut kan workshops bli ett stående inslag i konferensprogrammet.

Öppet dialogmöte om samverkan för hållbara godstransporter– 2016 års konferens inleds med tal av Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör vid VTI och Anna Johansson, infrastrukturminister. Näringsdepartementet arrangerar även ett öppet dialogmöte om samverkan för hållbara godstransporter under den första konferensdagen, säger Helena Sederström, kommunikationschef på VTI.Transportforum inleds med en gemensam session med fokus på sjöfartens betydelse för den moderna godstransportapparaten. Bland föreläsarna finns Jean-Paul Rodrigue, professor vid Hofstra University, USA, som talar kring sjöfart och containertrafik. Dessutom talar Ikeas globala inköpschef Maria Andersson kring hållbara transporter. Sen debatt om hur godset och dess vägar påverkar oss alla.

Tio ämnesgrupper– Vi satsar på ett gediget seminarieprogram som är indelat i tio ämnesgrupper. Ett block fokuserar exempelvis på hur långt man kommit med Sverigeförhandlingen samt vilken forskning som finns på temat. Exempel på andra seminariespår är gods, kollektivtrafik, transportekonomi, planeringsfrågor och metodfrågor. Kollektivtrafik och transportekonomi brukar alltid attrahera störst publik. Även cykelseminariet kan bli riktigt intressant, där samlar vi politiker på riksnivå, regionalnivå och kommunnivå för debatt, säger Helena Sederström.