Framtida fast förbindelse mellan Finland och Sverige?

Hyperloop-konceptet, ett framtida färdmedel för människor och varor, består av rör där luft, med lågt tryck, färdas fram i mycket höga hastigheter för att trycka fram kapslar som kan rymma människor eller varor. Bild: Camilo Sanchez
Initiativtagare till seminariet: ambassadens minister, Mikael Antell, tekn dr vid KTH, Björn Hasselgren samt ambassadör Jarmo Viinanen. Foto: Anniina Tourunen

Idén om en fast vägförbindelse mellan Finland och Sverige har vuxit fram inom näringslivet, i akademiska kretsar och bland regionala aktörer i Sverige, Finland och på Åland. Nyligen arrangerades ett seminarium kring visionen på Finlands ambassad i Stockholm.

Seminariet med titeln ”Fast svensk-finsk förbindelse för tillväxt; Helsingfors-Åbo-Mariehamn-Norrtälje-Stockholm” samlade cirka 70 experter, opinionsbildare och journalister från båda länderna. Dessutom deltog representanter för företaget Hyperloop Technologies från Los Angeles för att berätta om framtida transportteknik.

Ambassadör Jarmo Viinanen sade i sitt öppningsanförande att förmågan att tänka nytt alltid drivit de nordiska länderna framåt. En förbindelse mellan Sverige och Finland kunde bygga upp en nödvändig ny dynamik och stärka vår position som ett av världens mest attraktiva och konkurrenskraftiga områden. 

Seminariets moderator Björn Hasselgren, teknologie doktor vid KTH, jämförde förbindelsen Finland-Sverige med andra liknande projekt och konstaterade att den tekniskt sett är fullt möjligt att genomföra. Han ansåg det vara viktigt i ett geografiskt perspektiv att försöka länka länderna i norra Europa närmare kontinenten. En fast förbindelse skulle främja samarbete och ekonomisk integration i dessa regioner och skapa en ny rutt från Europa till Ryssland och Asien.

Risto EJ Penttilä, vd för Finlands centralhandelskammare, sade att fasta trafikförbindelser för med sig miljömässiga och ekonomiska fördelar både för mindre regioner och för hela EU. Finansieringen av projektet kräver emellertid nya och innovativa former av finansiering. Penttilä betonade vikten av samarbete mellan Finland och Sverige från att gemensamt söka finansiering av EU till miljöanalys och planering. 

Miljö- och skärgårdslandstingsråd i Stockholms läns landstings Gustav Hemming, välkomnade idén om en fast förbindelse. Enligt honom bör Stockholm bli bättre på att se möjligheterna som ligger i förbindelser med andra regioner. I stället för att fundera över hur saker och ting har förr, bör man rikta blickarna mot nya idéer. Även Hemming såg klimatvänlighet som ett av de viktigaste incitamenten för en fast förbindelse..

Vd Rob Lloyd och vice vd Josh Giegel presenterade Hyperloop Technologies transportteknik som innebär att magnetdrivna tåg färdas genom rör i ljudets hastighet. Hyperloop Tech sade sig vara villiga att delta i utredningskostnaderna om en officiell utredning startas.  Det science fiction-artade tåget, körs i en tub vars lufttryck är extremt lågt - och det ska göra att man kan komma upp i hastigheter över 1000 kilometer i timmen. Idén togs ursprungligen fram av  entreprenören Elon Musk, som grundade betalsystemet Paypal och elbilstillverkaren Tesla.

Enligt Rob Lloyd planeras liknande byggen på tre olika ställen i världen. Men Sverige är tänkbart som pilotland. – Vi letar efter de intressantaste platserna i världen där det finns en historia av innovation, där det finns möjlighet att få ihop finansiering och samarbeta med privata investerare, säger Rob Lloyd till Sveriges Radio. Källor: Finska Ambassaden i Stockholm/Paula Piili (skribent), Sveriges Radio