25 år direkt järnvägstrafik mellan Tyskland och Sverige

Fartyget MF Mecklenburg-Vorpommern lastar av ett godståg i Rostocks hamn. Foto: Stena Line

Stena Line är det enda färjebolaget idag som erbjuder direkta konventionella järnvägstjänster mellan Sverige och Centraleuropa via Östersjön.

Järnvägen, som har funnits mellan Trelleborg och Mecklenburg-Vorpommern i södra Sverige sedan 1994, förbinder två av de mest hållbara transportsätten.

Cirka 200 000 vagnar sänds årligen mellan Rostock, Sassnitz och Trelleborg.

- Stena Line erbjuder det enda alternativet till landtransporter när det gäller järnvägstransporter mellan kontinenten och Sverige. Eftersom verksamheten med järnvägsfärjor är utöver det befintliga arbetet betydligt mer komplicerad än konventionella färjor, är vi beroende av fasta tidtabeller och kvoter för att kunna fungera ekonomiskt. Med ensidig vägplanering finns det alltid risk för misslyckande, så det borde vara i alla järnvägspartners intresse i Sverige och Tyskland att planera den gemensamma trafiken med hänsyn till varandras behov, säger Ron Gerlach, handelsdirektör och verkställande direktör Stena Line GmbH.

- Järnvägstransporter är en strategiskt viktig del av Sveriges utbud och handel. Ur ett politiskt och ekonomiskt perspektiv skulle det vara riskabelt att lita på en enda godskorridor. Därför måste vår regering nu vidta åtgärder för att stärka transportalternativet via Östersjön, säger svenska suppleanten Anders Hansson, marinpolitisk talesman för Moderaternas fraktion i riksdagen.