Nedlagd S-Bahn-station och spåravsnitt återöppnas i Berlin

Berlins S-Bahn-station Siemensstadt kommer att saneras. Stationen stängdes 1980 och har inte varit i bruk sedan dess. Stationen kommer att öppnas igen senast 2025 för persontrafik. Siemens planerar att skapa Tysklands största innovations- och forskningscentrum vid stationen inklusive ett bostadsområde. Foto: Wikipedia, kredit: Matthias Manske

Den 28 juni 2019 undertecknades ett finansieringsavtal för sanering och återuppbyggnad av S-Bahnstationen Siemensstadt och modernisering av tillhörande järnvägsspår.

Stationen öppnades 1929 men stängdes redan 1980. Nu har man kommit överens om att restaurera stationsbyggnaden och modernisera rälsen från och till stationen.

Finansieringsavtalet undertecknades på den nerlagda Siemensstadt-stationen perrong.

Den förhållandevis långa S-Bahnsträckan till Berlinförorten Siemensstadt och Gartenfeld kommer därmed att återaktiveras efter det att avtalet mellan Deutsche Bahns styrelseledamot för infrastruktur Ronald Pofalla och Berlins borgmästare Michael Müller undertecknats för finansiering av inledande planeringen, som beräknas kosta 2,3 miljoner euro. 

Den 4,5 kilometer långa sträckan som löper ut från S-Bahns ringlinje vid stationen Jungfernheide och fortsätter i nordvästlig riktning mot det tidigare industriområdet i stadsdelen Spandau, stängdes 1980.

Viadukten, som ledde den tidigare linjen över Spree-floden, revs ned efter stängningen, i samband med en federalt finansierad modernisering av insjökanaler, och en 150 meter lång del av viadukten vid Wernerweg behöver också ersättas med en ny sektion. Stationerna vid Wernerwerk och Siemensstadt förblir dock i stort sett intakta. 

Beslutet om att återaktivera linjen har sin grund i ett tillkännagivande från Siemens i november 2018. Detta världsledande företag avser att investera 600 miljoner euro för ombyggnad av ett 70 hektar stort före detta industriområde där det ska byggas ett nytt tillverknings- och forskningscentrum med tillhörande bostadsområde.

Inom det som betecknas som "Siemensstadt 2.0" kommer det att byggas anläggningar för inkubatorer och skapas forskningsinstitut och lokaler för Siemens samarbetsföretag.

Enligt Siemens kommer dessa att "stärka utvalda nyckelteknologier och generera nya innovationsfält i samarbete med vetenskap och näringsliv". 

Staden Berlin hoppas att S-Bahn-tåg ska kunna köra till Siemenstadt igen senast 2025.

Återuppbyggnationen förväntas kosta "tresiffrigt miljonbelopp räknat i euro" säger Siemens i avvaktan på mer detaljerade kostnadsberäkningar.