70 000 anspråk på reseersättning under en månad

Stora återbetalningskrav för inställda tåg. Foto: Anna Rut Fridholm

Trafikverkets arbete med regressersättning fortlöper. Vid införandet av regressersättning förutspåddes antal ärenden för persontrafik att uppgå till 100 000 anspråk per år medan man nu ser att antal anspråk motsvarar cirka 300 000 fram till dagens datum vilket motsvarar anspråk på cirka 110 miljoner kronor. För järnvägsföretagen innebär det stora volymer månatligen. Som mest har SJ haft 70 000 anspråk på en månad.

Regressersättning skall hanteras via en blankett som inte fullt ut går att digitalisera samt att det finns otydligheter kring vilka underlag som måste bifogas anspråket för att Trafikverket ska påbörja sin behandling. Trafikverket har fokuserat på att bygga upp en avdelning med resurser och arbetssätt som nu finns på plats i Halmstad. Man ser att förbättringspotential finns men att man anser att en acceptabel nivå uppnåtts och att rutiner för eventualiteter utvecklas löpande. Målbilden är ett acceptabelt sätt att söka regressersättning på.