Bygger framtidens tunnelbanor i Norden

YIT har gedigna erfarenhet av berg- och tunnelarbete. Foto: YIT

YIT är en av Nordens ledande byggaktörer med erbjudande och expertkunskap inom infrastrukturprojekt. För den nya finska Västmetron har YIT:s breda kunskaper tagits tillvara i utbygganden av tunnelbanelinjen som sträcker sig mellan storstäderna Helsingfors och Esbo. En kompetens som enkelt kan överföras till andra länder, såsom Sverige, där man snart börjar bygga ut Stockholms tunnelbanesystem.

Det blev betydligt enklare att ta sig mellan öst och väst i huvudstadsregionen när tunnelbanan  började gå från Helsingfors till Esbo i november 2017. I den första delen av städernas gemensamma projekt Västmetron, sammanlagt åtta nya stationer och 14 kilometer nya tunnelbanelinjer.

Byggandet inleddes år 2009. I den första fasen konkurrerade man om entreprenaderna utifrån konkurrenskraftiga priser. YIT ansvarade för sammanlagt 16 huvudentreprenader med fokus på stations- och tunnelbyggande. 

Att få vara med om att bygga den nya tunnelbanesträckan har gett YIT ett stort kompetenskapital, som även kan nyttjas vid liknande projekt på andra platser. Stockholm Läns Landsting har inlett upphandlingen för utbyggnationen av tunnelbanan där fyra linjer ska förlängas och sammanlagt 11 nya stationer ska byggas. Projektet ska inledas år 2019.

YIT Sveriges vd Lars Stendius ser positivt på YIT:s möjligheter att bidra till Stockholm Läns Landstings utbyggnation av tunnelbanan, då det skulle svara väl mot Stockholms behov.

– YIT är ett av få nordiska byggbolag som nyligen har färdigställt liknande och lyckade projekt i nära samarbete med beställaren. Tack vare att vi är en internationell aktör kan vår interna samarbetsmodell garantera att beställaren får tillgång till rätt resurser och kompetens, säger Stendius.