Projekterar första etappen av Norrbotniabanan

Atkins är mitt uppe i projektering av den första etappen av Norrbotniabanan. Karta: Atkins

Som underkonsult till Ramboll är Atkins mitt uppe i projektering av en bygghandling för den första etappen av Norrbotniabanan. Efter en lång period av marknadsföring av en ny järnväg mellan Umeå och Luleå nåddes 2006 en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet angående ett beslut om att bygga den nya banan. Beslut om finansiering dröjde dock och kom först i den nationella transportplanen 2018-2029. I ett första skede byggs sträckan Umeå – Skellefteå.

Banan utgår från Umeå och passerar sedan en 1600 meter lång tunnel och 13 broar innan den når Dåva med en ny järnvägsterminal. När den 27 mil långa Norrbotniabanan står färdig knyts orterna längs norra norrlandskusten samman, förutsättningarna för malm och övrig industri ökar betydligt och ett miljövänligt och hållbart transportsystem knyter samman människor och företag från de nordligaste delarna av Sverige till de södra delarna i Europa.