Tågtunneln under Alperna skapar politisk strid

Karta: Cheminvento

Den planerade tågförbindelsen mellan Lyon i Frankrike och Turin i Italien har skapat strid i det italienska parlamentet. Ett av regeringspartierna, Femstjärnerörelsen, anser att bygget skadar miljön i Susadalen där järnvägen dras fram och att projektet är för dyrt. Tunneln, "Mont d'Ambin Base Tunnel", kommer att bli 57.5 kilometer lån och går genom alperna mellan Susadalen i Italien och Maurienne i Frankrike. Att bygga 270 kilometer ny järnväg mellan Lyon och Turin beräknas till kosta 275 miljarder kronor.

Projektet, som godkänts av EU, kopplar samman järnvägsnäten i Europa vilket man hoppas ska förbättra miljön genom flytta gods från lastbil till tåg och locka resenärer från flyg till tåg. EU är delfinansiär av projektet. Den nya förbindelsen skulle göra det möjligt att resa mellan London och Milano, via Paris, på drygt sex timmar.

Men nu råder kaos i frågan på den italienska sidan. Bygget står där i princip still och protesterna har utmynnat i våldsamma sammandrabbningar mellan de som motsätter sig tunnelbygget och polis. På den franska sidan av projektet fortsätter däremot borrningarna.

På den andra politiska sidan hävdar regeringspartiet Lega att den nya järnvägen både skulle sätta fart på ekonomin och minska miljöfarliga utsläpp. Politikerna siktar på att komma överens i frågan före EU-valet i slutet av maj. EU hotar italienarna med att kräva återbetalning av EU-medel om inte man fullföljer sina åtaganden.