Smörjning av rälsen ska minska slitaget på Malmbanan

Malmbanan. Foto: Wikipedia

Doktoranden Saad Ahmed Khan, som arbetar på drift- och underhållsteknik vid Järnvägstekniskt centrum, har ägnat de fyra senaste åren åt att forska kring hur smörjning av rälsen kan minska järnvägsslitaget. Det rapporterar NSD.

Slitaget och sprickbildningarna minskar om friktionen mellan tåghjulen och järnvägen blir lägre. Saad Ahmed Khan har kommit fram till att slitaget och sprickbildningarna på Malmbanan skulle minska med ungefär 60 procent med framgångsrik smörjning. Trafikverket överväger just nu att införa så kallad top of rail-friktionsmodifiering på banan. Det är ett rälsbaserat smörjningssystem som enligt tester i USA, Kanada och Kina kan minska såväl friktion som buller och energiförbrukning.

– Så själva smörjningen är en väldigt bra lösning, säger Saad Ahmed Khan till tidningen.

I stället för ett stationärt, rälsburet system rekommenderar han en tågburen variant. På Malmbanan skulle framför allt kurvorna smörjas, eftersom det är där slitaget är störst.