Lyntogene åter i trafik mellan Århus och Ålborg

Foto: Banedanmark.

Den 4 februari återinsätts trafiken mellan Århus och Ålborg. Sträckan har varit avlyst sedan den 9 december, men nu är rutten tillbaka  tillsammans med normala IC-avgångar.

Arbetet med att ersätta säkerhetssystemet har ännu inte slutförts, så att det fortfarande blir längre körtid för både IC-avgångar och snabbtåg, IC-avgångarna kommer att ha sex minuter längre körtid än den normala färdplanen.

Anledningen till att normal drift inte kan köras är att leverantören inte har lämnat in den nödvändiga dokumentationen för anläggningen. En dokumentation som är nödvändig för att anläggningen ska godkännas av det Danska Transport-, Bygg- och bostadsverket. Säkerhetssystemet borde ha tagits i drift omedelbart efter sommarens spårläggning, men leverantören har stora svårigheter att leverera och installera säkerhetsanläggningen.

– En plan har nu lagts från och med februari, vilket begränsar problemen så mycket som möjligt. Vi ber om ursäkt till passagerarna och hoppas på deras tålamod tills säkerhetssystemet är på plats så att vi återigen ha normal körtid på sträckan, säger Steen Neuchs Vedel, byggnadschef på Banedanmark.