Sträckan Falköping-Jönköping får ny räls

Foto: Trafikverket.

Trafikverket byter ut räls mellan Falköping-Jönköping. Detta innebär att tågtrafiken periodvis ersätts av bussar. På Jönköpingsbanan går både person- och godstrafik som påverkas av rälsbytet.

Det handlar om cirka sex mils rälsbyte som sker i två etapper. Den första etappen Falköping-Mullsjö pågår hösten 2019 och den andra etappen Mullsjö-Bankeryd och Jönköping C pågår hösten 2020. Ett mer omfattande arbete sker vid resecentrum i Jönköping där Trafikverket byter räls på spår 2. Det mesta av det arbetet sker helger och nätter för att störa så lite som möjligt.

Arbetet  med att lägga ut den 420 meter långa rälsen längs banan pågår under augusti månad. Arbetet kostar cirka 100 miljoner kronor inklusive det material som Trafikverket tillhandahåller för ca 60 miljoner kronor. Entreprenör är Infraservice Group. Arbetet samordnas med ett spårbyte mellan Bankeryd - Jönköping där vi byter slipers och renar ballasten.