Dödsolyckan på järnvägssträckan mellan Uddevalla och Vänersborg hade sannolikt kunnat förhindras

Den säkraste plankorsningen är den som inte finns. Foto: Trafikverket

Statens haverikommission utreder för närvarande en allvarlig tågolycka som inträffade mellan Uddevalla och Vänersborg i januari. Normalt sett tar en sådan utredning cirka ett år, men på grund av pågående trafikutredningar kan det dröja längre, skriver tidningen Bohuslänningen.

Enligt Johan Gustafsson, utredare på Statens haverikommission, samlar de in fakta om olyckan, inklusive intervjuer med lastbilschauffören och Trafikverket. Olyckan involverade en lastbil och ett pendeltåg, där tågföraren omkom.

Tidningen Bohuslänningen, skriver att utredningen fokuserar på förbättringar av plankorsningar, särskilt de med halvbommar. Tanken är att undersöka alternativ som att förändra skyddet, bygga tunnel eller bro, eller leda om vägen.

Denna järnvägskorsning hade en halvbom, eller B-korsning, med kortare bommar. Lokföraren fick klartecken att köra så snart bommarna sänkts 15 grader från upprätt läge.

Enligt den pensionerade lokföraren Göran Sandström, som även tidigare uttalat sig till Bohusläningen, är den här typen av övergångar en ren dödsfälla. Sandström refererar till en liknande olycka i Västerbotten 2005 för att understryka farorna med denna typ av korsningar. 

Trafikverket har ett regeringsuppdrag att säkra plankorsningar, men det är oklart om den aktuella korsningen kommer att prioriteras högre, skriver Bohuslänningen.

SHK betonar behovet av att förbättra säkerheten vid plankorsningar och framhåller användningen av hinderdetektorer. Utredningen förväntas ta längre tid än vanligt på grund av pågående utredningar.