OxBox ger tågpassagerare bättre uppkoppling

Installation av OxBox på tak till regionaltåg i Sverige. Denna OxBox är bestyckad med en kommunkationsgateway inkl. 2x 5G-modul och 1x 4G-modul för 450 MHz samt totalt 11x antennelement (varav 2 inte syns i bild). Foto: Anton Törnblom

Inne i tågkupéerna är det full fart med internetsurf och streaming. Samtidigt börjar det bli trångt på tågens tak. När utvecklingen gått från 2G till 5G har behovet av fler antenner för mobil kommunikation ökat. Nu kan det behöva sitta upp till tolv antenner på tågtaket. – För att råda bot på trängseln lanserar vi ett nytt segment till vår befintliga antennbalk som ska fånga radiosignalerna än bättre, särskilt där det är svag radiotäckning, berättar Håkan Larsson, vd för Oxyfi AB.

När 2G-teknologin kom behövdes en antenn uppe på tågtaket. När sedan 3G och 4G introducerades behövde man två antenner per uppkopplad mobiloperatör. Och med högpresterande 4G och 5G ökade behovet till fyra antenner per mobiloperatör.

bild
Illustration av hur utrymmeskrävande antenner på ett tågtak var tidigare. På bilden syns sex antenner på en 4.80 meter lång antennbalk. Men i extrema fall kan det behövas tolv antenner för att hantera de mobila anslutningarna på bästa vis. Illustration: Oxyfi

– Om man vill använda två mobiloperatörer, eller kanske tre, då är du idag uppe i åtta, kanske tolv antenner. Då blir det ingenting kvar av tågtaket om alla de här antennerna ska upp, säger Håkan Larsson.

De många antennerna skapar också utmaningar med antennkablaget. För att inte systemet ska drabbas av signalförluster måste antennkablarna vara grova och därmed blir de också svårarbetade. Och ibland krävs långa kablar, och desto längre kablarna är desto större blir trots allt signalförlusterna.

– Det kan hända att varje enskild antennkabel är 10-20 meter lång, vilket totalt kan resultera i upp till ca 200m antennkablage per tåg, säger Håkan Larsson.

– Det uppstår en komplex situation med antennkablarna där det krävs mycket arbete på tågtaket för att få in dem i tåget, samtidigt som det måste vara helt tätt mot regn och snö. Det är en utmanande uppgift, konstaterar Anton Törnblom, Technical Hardware Manager, vid Oxyfi.

Oxyfi:s nya innovation med arbetsnamnet "OxBox" löser många av de utmaningar som finns med uppkopplade på tåg.

– Vi har konstruerat ett nytt slags antennbalksegment som gör att vi kan montera radioutrustning inuti balken, och sedan koppla antennerna direkt mot radioenheten. Detta innebär att prestandan ökar väsentligt eftersom långa antennkablage inte längre behövs, säger Anton Törnblom.

Det nya antennsegmentet, som är cirka 1,60 meter långt, förenklar installationen och integrationen med tåget.

– OxBox behöver endast kablage för nätverk och ström, och dessa kablar är mycket flexiblare att installera och här finns heller inget problem med dämpning på grund av långa kablar.

När vi träffar Oxyfi:s företrädare har företaget just installerat den första OxBoxen på ett pilotfordon.

– En av utmaningarna är att kommunkationsgatewayen, med de gamla antennsystemen, sitter inne i tåget i en relativt trivsam miljö. Med OxBox ska den istället sitta på taket och ett tåg kan ju rulla från -30 grader i Norrbotten och vidare in i servicedepå där det är plus 16-18 grader, här är risken för kondens en utmaning, säger Håkan Larsson.

bild
OxBox på tak till regionaltåg, sedd snett uppifrån Foto: Anton Törnblom

bild

Text:  Anders Carlsson