Iarnród Éireann och det lettiska företaget DIGAS testar Europas första eftermonterade vätgaslokomotiv

Irish Rail lokomotiv, som kommer att konverteras så att det kan köras på vätgas. Foto: DIGAS

Irish Rail, nationella irländska järnvägsnätets operatör och leverantör av passagerar- och godstrafik, och DIGAS, en global ledare inom lösningar för omedelbar utsläppsminskning för järnvägssektorn, har undertecknat ett kontrakt för att förvandla ett diesellokomotiv för gods från dieselbränsle till vätgasdrift som ett bevis på konceptet.

Projektet som beräknas kosta 1,5 miljoner euro syftar till att hjälpa till att minska koldioxidutsläppen från driften av Iarnród Éireanns diesellokomotiv, hjälpa företaget att uppnå sina mål för hållbar utveckling, öka företagets konkurrenskraft och minska koldioxidutsläppen.

Tilldelas en verkstad

Enligt avtalet kommer Iarnród Éireann att tillhandahålla diesellokomotivet Klass 071 för ombyggnad och en verkstad för installation, testning och driftsättning. DIGAS kommer att tillverka och installera en vätgasförbränningsmotor (H2 ICE) eftermonteringssats för att omvandla dieselloket till ett vätgasdrivet lokomotiv. Ombyggnaden gör att loket kan köras på förnybart, nollutsläppsbränsle i stället för diesel.

Enligt avtalet kommer de två företagen att dela den tekniska och kommersiella information som krävs för att DIGAS ska kunna designa, tillverka, installera och stödja driftsättningen av vätekonverteringssatsen, och göra det möjligt för Iarnród Éireann att korrekt testa ett eftermonterat lokomotiv.

Ett unikt grepp

Till skillnad från andra vätgasprojekt inom järnvägssektorn, där vätgasen används för att driva lokomotiv via bränsleceller eller specialbyggda vätgasmotorer, tar detta projekt ett unikt grepp där vätet används i lokets nuvarande förbränningsmotor.

Denna innovativa teknik kräver minimala modifieringar av loket. Om projektet lyckas kommer projektet att tillhandahålla ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt att avkarbonisera och driva den befintliga dieselloksflottan med vätgasdrivna motorer.

Projektet befinner sig för närvarande i planeringsfasen och kommer att genomgå två testfaser under år 2024 och 2025. Fas 1 kommer att fokusera på statisk testning av loket med syftet att kontrollera prestanda och utsläpp. Fas 2 kommer att följa 2025 och kommer att fokusera på drifttestning av loket på järnväg. Alla konstruktioner och teststandarder måste godkännas av Commission for Railway Regulation (CRR).

”Ledande förkämpe”

 - Iarnród Éireann har 18 diesellokomotiv av klass 071 i drift, varav 12 används för godstransporter. Om ombyggnadstesten är framgångsrik kan dessa lok omvandlas till grönare och effektivare alternativ, skriver Jim Meade, verkställande direktör för Iarnród Éireann, i ett pressmeddelande.  

- Iarnród Éireann är en förkämpe för regeringens engagemang för FN:s mål för hållbar utveckling. Vi är fast beslutna att ta en ledande roll när det gäller att stödja den irländska regeringens mål att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn till 2040.

Källor: Iarnród Éireann/företaget DIGAS /Pressmeddelande)