90,9 procents punktlighet och ökat spring i spår

Foto: sean stratton/unsplash

Preliminära siffror för februari visar att 76 439 av 84 091 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 90,9 procent.

– Sammantaget var februari en månad med mycket trafik men utan större incidenter. Årets andra månad brukar historiskt sett vara rätt tuff med väderförhållanden som sliter på både anläggning och fordon. Att det är infrastrukturfel som är i majoritet i listan över händelser som påverkade punktligheten mest är därför inte så överraskande säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Dessvärre har obehöriga i spår (Obis) ökat i omfattning. Av de 7 652 tåg som var mer än fem minuter sena till sin slutstation under februari var det 825 tåg som var sena just på grund av människor som av okänd anledning befinner sig i spårmiljön. Dessutom blev ytterligare 600 persontåg försenade med upp till fem minuter, vilket i rusningstrafik kan vara tillräckligt för att en resenär ska missa en anslutning och därmed riskera bli sen till ett möte, hämtning av barn eller en fritidsaktivitet.

– Tack och lov leder inte varje fall av spårspring till en olycka, men riskerna ”genarna” utsätter sig för är stora. Att de dessutom orsakar förseningar och därigenom får påverkan på ett stort antal människors vardag gör att det är ett beteende som måste få ett stopp. Tåg är tysta, snabba och har en lång bromssträcka. Förarna har ingen chans att stanna eller väja om någon är på spåret. Så det borde inte vara så svårt att förstå att spåren bara är för tågen, ingenting annat, avslutar Anna Ericsson.

Utfall puntklighet

 • Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 93,7 procent
  Antal framförda: 45 332 Antal sent inställda*: 604
 • Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 90,2 procent
  Antal framförda: 31 659 Antal sent inställda*: 806
 • Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 76,9 procent
  Antal framförda: 7 100  Antal sent inställda avgångar*: 142

  * Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång. Siffrorna är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det första kvartalet 2023 publiceras i april. I den statistiken räknas de sent inställda avgångarna som försenade.

Genomsnittlig försening februari 2023

Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,1 minuter och för försenade tåg 6,0 minuter.

bild
Persontågens punktlighet senaste 13 månaderna. Bild: Trafikverket
bild
Persontågens punktlighet. Februarimånader senaste tio åren, 2013-2023. Bild: Trafikverket

Källa: Trafikverket