Tågföretagen: Ramen för investeringar och underhåll är otillräcklig

Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen. Foto: Tågföretagen

Tågföretagen välkomnar infrastrukturpropositionen och den ökade finansiella ramen för framtida investeringar och underhåll av Sveriges transportinfrastruktur, men menar att det näringspolitiska fokus som utlovats är otillräckligt. Enligt Tågföretagen märks det framför allt i att underhållsskulden kommer öka kraftigt under planperioden 2022–2033.

− Regeringens förslag tar inte bort underhållsskulden och säkrar inte upp de nyinvesteringar som skapar förutsättningar för ökad konkurrenskraft för Sveriges tågoperatörer, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen, i ett pressmeddelande.

De anslagna medlen för underhåll och investeringar ligger fortfarande på cirka en procent av BNP, som de har gjort sedan slutet på 1970-talet.

− Underhållsskulden, nu uppe i 43 miljarder kronor, ökar för varje år, trots ökade anslag enligt regeringens förslag. Så kan det inte fortsätta. Trafikverket bör få i uppdrag att göra en långsiktig underhållsplan med målet att eliminera underhållsskulden under planperioden, säger Gustaf Engstrand.

Tågföretagen vill att nya stambanor lyfts ur den kommande nationella planen och att finansieringen sker separat från anslagsbudgeten.