Norconsult säkrar Fryksdalsbanan

Kapaciteten på Fryksdalsbanan ska ökas. Foto: Norkonsult

För att öka kapaciteten på en av Sveriges vackraste järnvägssträckor, Fryksdalsbanan, har Norconsult Fältgeoteknik anlitats för miljöprovtagningar längs sträckan Sunne-Torsby. Genom bolagets nya borrmast säkerställs både maximal effektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Fryksdalsbanan mellan Torsby och Kil via Sunne benämns ofta som en av Sveriges vackraste järnvägssträckor. Den 82 kilometer långa linjen är trots sitt enkla trafikstyrningssystem vältrafikerad och har årligen 300 000 passagerare, en siffra som hela tiden ökar och som hindrar möjligheten att erbjuda fler tåglägen under högtrafik.

Trafikverket arbetar därför med att höja kapaciteten på Fryksdalsbanan och öka trafiksäkerheten vid plankorsningar på sträckan Kil–Torsby. För att möjliggöra detta har Norconsult Fältgeoteknik anlitas för att genomföra miljöprovtagningar på sträckan inför kommande byggnation. Till detta har man använt bolagets nya borrmast, den senaste innovationen på marknaden.

– Att montera masten på spårbunden grävmaskin möjliggör 100 miljöprover på sju dagar, betydligt mer effektivt i jämförelse med en vanlig grävmaskin. Det är kostnadseffektivt, miljövänligare och bidrar till en mer hållbar järnväg, säger Jörgen Andersson, ansvarig fältgeotekniker för uppdraget.