Tåg i Tid: Ett samarbete för punktligare tåg

Branscharbetet Tillsammans för Tåg i Tid, TTT, är en gemensam kraftsamling för punktligare tågtrafik i Sverige. Här siktar Trafikverket, järnvägsentreprenörerna och tågoperatörerna mot målet om att 95 procent av alla tågtransporter ska komma fram i tid senast år 2020. Ett punktligt tåg får vara max fem minuter försenat, vilket är ett stramare mått än marginalen på 15 minuter som gällde fram till TTT-samarbetet inleddes år 2013.

 TTT är ett logistikpussel i flera delar varav ett positivt exempel är de så kallade M-anmärkningarna. M-anmärkningar är indikationer om fel som inte bedöms som akuta och därför ska kunna behandlas på längre sikt. Men eftersom de emellanåt påverkar punktligheten negativt så har branschen enats om att ge dem högre prioritet.

Fokus på storstadsregionernaGenom TTT samverkar järnvägsentreprenörer, Trafikverket och tågoperatörer från ett tidigt skede för att underhållet ska kunna genomföras effektivt och med så få trafikstörningar som möjligt. Störst fokus ligger först på storstadsregionerna Malmö, Göteborg och Stockholm. Här får förseningar och driftstopp mest negativa effekter för samhällsekonomin, därför har de också högst prioritet ur ett samhällsperspektiv. Även stambanorna behöver en ordentlig översyn. Förutom storstadsområdena är det här trafiken ökar mest. Stambanorna är huvudpulsådern för hela järnvägssystemet, de förbinder regioner och städer från norr till söder och när det blir stopp på en sträcka så kan det få konsekvenser i hela landet. Över lag har tågtrafiken ökat med 42 procent sedan järnvägen började avregleras 1988. Mätt i personkilometer är ökningarna närmare 80 procent, för godstrafiken 18 procent. Det är trångt på spåren och stambanorna behöver en grundlig översyn för att inte bli permanenta flaskhalsar och problemhärdar.

 

 

Ett nytt sätt att planera och samarbetaJärnvägen är jämfört med många andra system både slitstark och tålig. Men medan flera bansträckor har närmare hundra år på nacken så har vagnar och lok blivit allt tyngre, bredare och snabbare. Den kombinationen av gammalt och nytt är en av orsakerna till att spår, växlar och kontaktledning nu nöts ner i snabb takt.  TTT innebär ett nytt sätt att planera och samarbeta. Det är effektivt och hållbart på kort och lång sikt och för första gången utgår vi ifrån resenärernas och transportköparnas behov för att lösa problemen. Det är helt rätt fokus men ingen lätt match, för medan järnvägens underhåll är eftersatt så ökar hela tiden efterfrågan om att transportera och resa med tåg. Att både privatpersoner och företag väljer tåget är positivt, men för oss som arbetar med järnväg och spårtransporter väntar ett hårt arbete för att hinna ikapp behovet av ökad kapacitet. Arbetet kommer att ta tid men det är ingen omöjlig uppgift. Själv hoppas jag att Tillsammans för Tåg i Tid ska vara början på den nationella samling vi behöver för att höja järnvägens standard och hållbarhet. Här behöver rustas enligt en långsiktig plan, som tar hänsyn till växande befolkning, ökande transportbehov och ett allt känsligare klimat.