Forskare: Kolonnkörning och algoritmer kan användas även på järnvägen

- Det är bara genom tillämpning av ERTMS då tåget kan betecknas som fullt automatiserat, vilket innebär att man också kan tillämpa GoA3 och 4. Men för att detta ska ske måste man hitta en teknisk-digital lösning som upptäcker föremål, eventuella hinder eller människor på eller bredvid spåret, sammanfattar Rob Goverde, professor i spårburen trafikledning vid Delft tekniska universitet i Nederländerna. Foto: Spoor Pro

Kolonnkörning eller platooning och ett trafikhanteringssystem där algoritmer förutspår tågsättets uppdelning är mycket lovande tekniker som kan förbättra tågservicen avsevärt.  

- Med dessa teknologier kan hinder på linjerna upptäckas snabbare och fler tåg kan köra på linjenätet, förklarar Rob Goverde, professor i spårburen trafikledning vid Delft tekniska universitet, som för närvarande genomför en internationell studie om de olika metodernas tillämpning.

Enligt Goverde kommer dessa nya tekniker att göra det möjligt för järnvägssektorn att dra ytterligare nytta av det europeiska trafikstyrningssystemet (ERTMS) och Automatic Train Operation (ATO).

Säkerhetssystemet ERTMS sprids för närvarande ut över hela Europa. Samtidigt experimenterar olika länder med ATO, tekniken som gör det möjligt för tåg att köra utan förare. Kombinationen av ERTMS och ATO innebär att tåg kan färdas med kortare avstånd mellan fordonen, vilket ökar spårkapaciteten.

- ERTMS är ett kommunikationsverktyg som förbinder trafikstyrningen med tågets position, så att de sedan kan göra spår tillgängliga. ATO är faktiskt en extrafunktion för ett tåg. ERTMS sänder till exempel information om solkurvor som systemet märker och använder för att beräkna när tåget behöver minska hastigheten eller bromsa in. Denna information kan sedan användas för ATO för att skapa en optimal hastighetsprofil.

Redan innan ERTMS har genomförts vill ett antal länder veta vad ATO kan erbjuda när det gäller spårkapacitet. Därför undersöks också andra kombinationer. Till exempel i mars 2019 inleddes ett pilotprojekt mellan Groningen och Zuidhorn där ATO med automatiseringsnivå 2 (GoA2) kombinerades med Automatic Train Control, New Generation (ATB NG).

- År 2030 kommer det att finnas ERTMS på ett stort antal bansträckor i Nederländerna, men långt ifrån på alla. Om vi ​​vill göra något med automatisk tågstyrning innan dess, kan vi inte vänta till ERTMS finns helteckande.

Med GoA2 finns det fortfarande en tågförare som kan övervaka allt och ingripa vid behov.