Pakistanskt logistiskföretag får amerikanskt stöd

 USA: s handels- och utvecklingsdepartement har tecknat ett avtal med logistikföretaget Premier Mercantile Services i Pakistan, som fått 628 000 dollar i stöd för att studera möjligheten att förvärva fler lok.

Ett amerikanskt konsultföretag ska väljas för att genomföra en förstudie av lokförvärvet, som kommer att ge Premier Mercantile Services en uppskattning av framtida godsvolymer, säkerhets- och kommunikationsbehov liksom krav på finansiering.

Tåg kommer inledningsvis köra mellan hamnen i Karachi och Lahore, en av Pakistans viktigaste godskorridorer. Eventuellt kan tågen fortsätta från Lahore till Afghanistan.

Pakistans järnvägar lider skriande brist på lok. Planer på att förvärva 150 lok från antingen USA eller Kina har dragits i långbänk. Därför har Premier Mercantile Services fått lov att köra med sina egna lok för att köra statliga Pakistans järnvägars tågsätt.

- Att hjälpa Premier Mercantile Services med planeringen av lokförvärvet kommer att bidra till förbättrade handelsflöden och tillgång till den internationella marknaden för norra Pakistan och eventuellt Afghanistan, säger Henry Steingass på USA:s handels- och utvecklingsmyndighet, som tillägger att projektet ger amerikanska företag stora möjligheter inom transportsektorn i Pakistan.