Norrbotnia-banegruppen ser en öppning för Norrbotniabanan

Peter Roslund, ordförande för Norrbotniabanegruppen. Foto: Norrbotniabanegruppen

Regeringen har presenterat vallöftet ”Sverigebygget” för fler jobb, mer tillväxt, nya bostäder och järnvägssatsningar däribland en prövning av en fortsatt järnvägsutbyggnad i norra Sverige. – Inte en dag för tidigt! säger Peter Roslund, ordförande för Norrbotniabanegruppen. Vi har länge väntat på en öppning för dialog. Vi hoppas att detta innebär att bygget av Norrbotniabanan äntligen kan förverkligas.

Det var flera punkter som togs upp i regeringens vallöfte ”Sverigebygget”, men just löftet att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige gläder Norrbotniabanans representanter

– Nu får vi äntligen möjlighet att gå vidare med konstruktiva diskussioner, säger Gusten Granström Norrbotniabanan AB. Vi har tidigare lämnat en affärsplan för Norrbotniabanan till regeringen och för drygt två år sedan ett medfinansieringsförslag från regionen, men regeringen har inte lämnat några synpunkter eller kommentarer hittills, säger Granström. Det var hög tid att detta besked kom.

– Det är klart att skrivningen ”med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner” väcker frågor. Likaså att Norrbotniabanan inte nämns vid namn, men nu har vi löfte om en förhandlingsperson vilket gör att vi kan jobba vidare, säger Roslund.

Företaget Ramböll har nyligen titta på kapaciteten på stambanan genom övre Norrland och konstaterade att trafikutvecklingen har överträffat Trafikverkets prognoser. Redan 2013 gick den trafik på banan som Trafikverket räknat med först år 2020. Ramböll konstaterar vidare att det i dagsläget endast finns sju tåglägen kvar, räknat i båda riktningarna och att en trafikinfarkt närmar sig om bygget av Norrbotniabanan inte kommer igång före 2020.

– Det känns tydligt att regeringen inte längre kan blunda för den kapacitetsbrist som finns på järnvägen mellan Umeå och Luleå och att Norrbotniabanan därför måste byggas, säger Peter Roslund. Nu vill vi att bygget tar fart, avslutar Roslund.

 

Peter Roslund, ordförande för Norrbotniabanegruppen.