Pendeltågtrafiken till Arlanda samhällsekonomiskt motiverad

Arlanda flygplats. Foto: Swedavia/Peter Phillips

Utvidgningen av Stockholms pendeltåg till Uppsala via Arlanda kan sägas vara samhällsekonomiskt motiverad. Det visar en ny undersökning av WSP Analys & Strategi som myndigheten Trafikanalys beställt.

 - Uppsalatrafiken via Arlanda godkändes av regeringen redan i november 2009, före den nya kollektiv­trafiklagen trädde i kraft. De främsta syftena med utvidgningen av SL-pendeln var att förbättra möjlig­heterna till kollektivt resande till Arlanda (för att minska på anslutningsresorna med bil), samt att öka tillgängligheten för Stockholms norra förorter till Arlanda och Uppsala, och vice versa, säger Tom Petersen, projektledare för studien.

Flygbussarnas anmälan av SL om otillbörlig offentlig säljverksamhet till Konkurrensverket, sätter fingret på en skiljelinje i den nya kollektivtrafiklagstiftningen - den mellan offentlig och kommersiell trafikförsörjning. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har ett ansvar att beakta all kollektivtrafik i länet, även den kommersiella. Man kan undra om detta ansvar är förenligt med att samtidigt tillåta trafik i offentlig regi? Den kommersiella kollektivtrafiken mellan Stockholm och Arlanda är förmodligen bland de mest lönsamma linjerna i Sverige, men nu får den konkurrens av offentligfinansierade SL.

- Ett sätt att avgöra om trafiken är försvarbar ur allmänhetens synpunkt är att göra en samhälls­ekonomisk bedömning, och det var därför vi satte igång det här projektet, säger Tom Petersen.

Konkurrensverket antog i sin prövning att en dragning av SL:s Uppsalapendel som inte passerade Arlanda inte skulle vara effektiv. Man angav dock ingen grund för detta påstående. Analysen jämför Arlanda-alternativet med en dragning via Märsta, och analysen ger stöd åt Konkurrensverkets antagande.

Både Arlanda- och Märsta-alternativen är i grundkalkylen olönsamma, men Märsta-alternativet är mer olönsamt. Det som ändå gör att kalkylen i Arlanda-alternativet antas gå på plus är att SJ AB kan anpassa sin trafik för ökad lönsamhet, trots att de förlorar en stor andel pendeltågsresenärer till SL.

Studien visar dock att det för Flygbussarnas och Swebus del inte finns samma möjligheter till anpassningar. Resultaten av detta har redan visat sig, då Swebus lade ner sin trafik på sträckan den 19 augusti.