Tågseminarium i helgen

Föreningen Svenska Järnvägfrämjandet arrangerar ett järnvägsseminarium om höghastighetsbanor och regionbanor den 20 april i Borås.

Järnvägsfrämjandet är en ideell och partipolitiskt obunden förening, som genom information, debatt och utåtriktade aktiviteter - både lokalt och på riksplanet arbetar för att stärka järnvägens ställning och öka kunskapen om dess goda egenskaper samt för att öka dess andel av person och godstrafiken

I samband med föreningens årsmöte arrangeras ett tågseminarium med två huvudteman: ”Bygg höghastighetsbanor” Bevara och rusta upp de regionala banorna”

I ett pressmeddelande inför seminariet, skriver Svenska Järnvägsfrämjandet följande:

“Vi har valt Borås för vårt årsmöte därför att regionen i riklig mån lider av dessa problem. Borås-Göteborg är landets tredje största pendlingsstråk, men man är i huvudsak hänvisad till buss. Med en Götalandsbana kunde restiden halveras till en halvtimme. Järnvägen är nästan en mil längre än vägen, och de få persontåg som går där har den lägsta medelhastigheten av alla mellan stora städer i Sverige, 69 kilometer i timmen. Ännu lägre hastighet är det på Herrljungabanan och Viskadalsbanan. På deras sträcka finns det underlag för mycket genomgående och intern trafik, och den är viktig som reservbana. På Viskadalsbanan fick man akutbyta ruttna syllar för 35 miljoner, men man behöver rusta upp för minst samma belopp till för att järnvägen inte skall vara hotad.

Våra föredragshållare kan dock ge mycket hopp. Kommunstyrelseordföranden Ulf Olsson öppnar med hur man satsat utredningspengar för sista biten av höghastighetsbanan till Borås. Jan Efraimsson från Kollektivtrafiksekretariatet i Västra Götaland redogör för förslaget Tåg 2035, att satsa 45 miljarder kronor för att tredubbla tågtrafiken till 2035. Per Corshammar, VD för Ramboll berätta om hur man kan planera och bygga höghastighetsbana på broar mellan Oslo och Köpenhamn på sju år från beslut. Erik Nilstad vill förbinda Götalandsbanan till Borås med Herrljunga. Trafikjournalisten Jan du Rietz har kämpat för flertalet av de regionala banor som hotats och kan förtälja om hur det är nu”