Deltagarrekord på Innotrans

Siim Kallas, vice ordförande för Europeiska kommissionen och EU: s transportkommissionär, Dr Peter Ramsauer, förbundsminister för transport, byggande och stadsplanering, Raimund Hosch, VD, Messe Berlin GmbH, Dr Rüdiger Grube, vd för Deutsche Bahn AG. Foto: Innotrans
Många av branschens leverantörer som Alstom, Bombardier och Siemens samt små och medelstora företag från hela världen var närvarande spridda i 27 hallar och utomhus. Foto: Markku Björkman

En spektakulär ljusshow öppnade årets internationella järnvägsmässa, Innotrans, i Berlin den 18:e september. Många av branschens leverantörer som Alstom, Bombardier och Siemens samt små och medelstora företag från hela världen var närvarande spridda i 27 hallar och utomhus. En solid tilltro bland deltagarna karakteriserade atmosfären under invigningen. För en besökare blev det klart att vid årets Innotrans samlades en industribransch som ännu inte har drabbats av senaste årens ekonomiska kris.

Nivån på internationellt deltagande vid årets mässa ligger påfallande högt med totalt 57 procent utländska utställare och 54 procent av utländska företag på utställningsområdet. Antalet företag från Asien är särskilt anmärkningsvärd. Mässans utrymme som upptas av utställare från denna region är 58 procent högre än för två år sedan.

Kina och Japan har ökat sin närvaro. Antalet kinesiska utställare har ökat med 90 procent och japanska företag med 84 procent. Dessa siffror gör mässansvariga och järnvägsinvesterare glada, men branschens högsta företrädare är medveten om att allt kan och bör bli bättre.

– Mycket mer måste göras om järnvägen skall uppnå sin fulla potential, sade EU:s kommissionär för transport Siim Kallas vid InnoTrans´ öppningsceremoni.

Senare under sitt tal sade han att kommissionen planerar att stimulera byggandet av ny infrastruktur för transporter i Europa med hjälp av ett 32 miljarder euro starkt investeringsprogram.

Enligt honom kommer den så kallade fjärde järnvägspaketet baseras på de 4,5 biljoner euro som investerades i transportsektorn mellan 2008 och 2011. Siim Kallas, som också är vice ordförande i Europeiska kommissionen, påpekade att detta paket gör det möjligt att forcera och utvidga infrastrukturen för bättre kommunikationer med grannländerna. Dagens europeiska järnvägssektor är enligt Siim Kallas fortfarande ett splittrat och fragmenterat område.

– Dessa och andra hinder gör det svårt för nya företag att kunna konkurrera på lika villkor.  För att Europas järnvägar skall kunna vara kapabla att når sin fulla potential kommer det att krävas fler reformer i de enskilda medlemsländerna.  Ett uppsving kommer när det råder en verklig inre marknad, sade Kallas.

Enligt Siim Kallas innebär den nuvarande politiken att det kan kosta upp till sex miljoner euro att certifiera ett tåg som ska köras i olika länder inom Europeiska unionen. Det behövs enligt honom en ofördröjlig harmoniseringsprocess.

Tyske transportministern, Peter Ramsauer, medgav att han i princip är överens med Kallas, men  att det blir mycket svårt att få de europeiska länderna under ett paraply. Oavsett svårigheterna lovade Ramsauer stödja det fjärde järnvägspaketet, som han ansåg vara mycket viktigt för Europa.

Antalet amerikanska företag på mässan har också ökat kraftigt och sammanfattningsvis kan sägas att tillverkare av järnvägsteknik från alla delar av världen är representerade i Berlin.

InnoTrans 2012 är också först med att inkludera en separat "Public Transport and Interiors Hall Forum".