Sveriges största kryssväxel på betongsliprar installerad

I början av maj år 2018 installerades Sveriges första kryssväxel någonsin med 760 meters radie på betongssliprar.
Sliprarna till kryssväxeln är gjutna i längder om fem plus tre meter så att längden på sliprarna hålls nere. För att betongslipershalvorna sedan inte ska glida isär vid belastning så monteras de ihop med sliperslänkar.

Fram till år 2017 låg alla kryssväxlar på träsliprar i Sverige. Nu har beståndet börjat moderniseras med betong. Den andra någonsin i landet är 118 meter lång.

För första gången någonsin har en kryssväxel på betongsliprar som har en radie på hela 760 meter installerats i Sverige. Den totalt 118 meter långa växeln levererades i början av maj år 2018 till Åby Station i Norrköping i 14 delar.

– Det är en väldigt stor växel. En vanlig enkelväxel ligger på i snitt tre delar, säger Fredrik Johansson, projektledare för prefabrikation och logistik på Vossloh.

Minskade underhållsbehov

Samtliga kryssväxlar i Sverige låg på träsliprar fram till år 2017. Då installerades den första kryssväxeln på betongsliprar – en ganska liten växel med 300 meter i radie som installerades i Kville i Göteborg.

Att det inte installerats någon kryssväxel med betongsliprar innan dess beror på att växeltypen är ganska ovanlig och det kostar mycket pengar att ta fram gjutformar till de långa sliprar som behövs. Men träsliprar måste impregneras med kreosot, vilket varken är bra för djur eller natur. Samtidigt har betongsliprar mycket längre livslängd och de ger en stabilare växel än träsliprar, vilket minskar underhållsbehoven. Därför beslutade Trafikverket att börja använda betongsliprar i kryssväxlar istället och Vossloh tog då fram tre olika varianter med 208, 300 respektive 760 meter i radie.

Gjuter kortare sliprar – och länkar ihop dem

Den stora kryssväxeln som installerades i Åby Station behöver åtta meter långa sliprar. Att få så långa sliprar helt raka är inte helt lätt och de blir även svåra att transportera. Därför gjuts de istället i längder om fem respektive tre meter. För att halvorna inte ska glida isär och öka spårvidden när fordon passerar så monterar man ihop dem med Vosslohs sliperslänkar.

– Dessa länkar har en sofistikerad design då de är ledade i alla riktningar, till skillnad från plattjärn som används ibland. Eftersom sliprarna aldrig hamnar exakt i linje så gör kulleden att man slipper brytningar i länken. Dessutom så kan man anpassa spårvidden genom att justera längden på länken med en justermutter, säger Anders Ahlquist, teknikchef på Vossloh.

De rörliga sliperslänkarna är även en fördel då man kör med en stoppmaskin för att packa ballasten runt sliprarna – maskinen kan inte lyfta båda sliprarna samtidigt och då möjliggör kulleden ett lyft av spåret.

Möjliggör för Ostlänken

Den nya kryssväxeln i Åby Station ersatte två stycken gamla enkelväxlar, vilket gör att stationen kan knyta an till den nya Kardonbanan, som i sin tur skapar utrymme för Ostlänken genom Norrköping. Storleken på växeln ställde extra stora krav på logistikplaneringen inför installationen.

– Vi använde nio lastvagnar för att få plats med hela växeln. Det är många delar att hålla reda på så att alla får plats och hamnar på rätt ställe. Samtidigt måste man se till att det finns utrymme nog att lasta av, säger Fredrik Johansson.

Vid installationen är det även väldigt viktigt att spårkorsningen, som binder samman de fyra enkelväxlar en kryssväxel består av, hamnar exakt rätt. Därför vill man normalt sett börja med att installera spårkorsningen. Men det var inte möjligt i detta fall.

– Därför fick vi lägga en mellandel först innan vi kunde lägga krysset i mitten. Men allting stämde i slutänden.

Halverad installationstid med kran

Installationen i Åby Station var även första gången som en kryssväxel installerats med hjälp av en Kirowkran i Sverige. Kranen gjorde det möjligt att arbeta intill trafikerade spår då kranen är midjestyrd, vilket gör det möjligt att låsa motvikten i ett läge samtidigt som det ändå är möjligt att vrida kranen 30 grader i sidled.

– Tack vare kranen så klarade vi oss med 13 timmar effektiv arbetstid. Utan den så hade det nog tagit upp till 24 timmar, säger Fredrik Johansson.

Antalet kryssväxlar som ligger på betongsliprar kommer att bli allt fler med tiden. Under år 2018 installerar man även två stycken kryssväxlar i Södertälje, en med radie 300 och en med 760. Och under 2019 installerar man ytterligare två kryssväxlar i Hallsberg.

Läs mer om olika spårväxelprojekt på vosslohnordic.com.