Stadler fick första franska beställningen för nya innovativa lokomotiv

Euro Dual-loket Euro4001, från Stadler. Foto: Stadler

Tillverkaren av rullande materiel, Stadler och franska godstrafikföretaget VFLI och leasingföretag Alpha Tåg har undertecknat ett köpesavtal för de första tolv dieselelektriska loken EURO4001 och en prototyp av dual-mode loket Euro Dual.

Båda modellerna ingår i den nya generationen av sexaxliga lokomotiv som har utvecklats av Stadler i Valencia för den europeiska marknaden.

VFLI kommer att använda dessa 13 nya lokomotiv för godstransporter på järnväg i Frankrike och Belgien.

Franska järnvägsföretaget VFLI, ett dotterbolag till SNCF, har sedan 2013 använt lokomotiv, som är byggda av Stadler för sina godstransporter.

Företagets flotta består för närvarande av 19 EURO4000 lokomotiv, varav de sista levererades i slutet av 2017. Med detta nya kontrakt blir VFLI den första franska ”tågkonsument”, som beställer Stadlers nya generationens Co'Co' lokomotiv som tågbyggaren har designat och byggt på sin fabrik i Albuixech med syftet att förnya godstrafiken i Europa.

Leasingföretaget Alpha Trains äger en flotta på 30 EURO4000 lokomotiv som drivs av olika järnvägsföretag i Spanien och Portugal. Alpha Trains expanderar för närvarande sin verksamhet genom att hyra ytterligare lokomotiv av Stadler för Frankrike.

Eurodual är Stadlers tekniska svar på de utmaningar som gränsöverskridande korridorer ställer, bland annat i Medelhavsområdet och längs Atlantens järnvägskorridorer.

Iñigo Parra, VD för Stadler Valencia, betonar projektets betydelse. Fördelarna med den nya plattformen "EURO DUAL är resultatet av många års arbete och de resurser som vi har investerat i forskning, utveckling och innovation. Med dess avantgarde-teknik uppfyller loket alla behov på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Järnvägsoperatörerna erbjuds således många ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Eurodual, som det franska företaget beställde är, enligt tillverkarna, ett mångsidigt lokomotiv, som erbjuder samtidigt två lösningar, nämligen i form av kombinationen av två driftlägen: el och diesel. Eurodual går på elektrifierade linjer med 25 kV AC och 1,5 kV DC med en effekt på 7000 kilowatt, men drivs för icke-elektrifierad-linjerna genom en IIIB dieselmotor med 2800 kilowatt.

Därtill bidrar den operativa flexibiliteten som loket erbjuder till den högpresterande dieseldragningen och till elkraftens miljöfördelar.

Källa: Stadler