Biokompositer: nystartat innovationsprojekt från Rise

Foto: Rise

Forskningsinstitutet Rise leder det nya innovationsprojektet Biokompositer som syftar till att främja svensk biokompositproduktion. Gränsöverskridande kompetens och stark industriell medverkan ska borga för att ta resultaten till fullskalig demonstration och realiserande.

I övergången till en biobaserad cirkulär ekonomi har biokompositer stor potential att ersätta fossilbaserade material inom ett flertal områden. Produktion av nya innovativa biokompositer skulle innebära ökade intäkter för svensk industri och bidra till att Sverige och EU uppfyller sina hållbarhetsmål, enligt Rise.

Innovationsprojektet Biokompositer ska utveckla ny kunskap, material och processer i fyra delprojekt inriktade mot segmenten:

 

• pappersbaserade flaskor för kolsyrad dryck

• formpressade fordonskomponenter

• nya proteser och kroppsnära accessoarer

• formpressade komponenter för möbler och interiör

 

De nya kompositmaterialen baseras i huvudsak på svensk skogsråvara samt biprodukter från lantbruket. Nivån i delprojekten sträcker sig från teknologiutveckling, till exempel additiv tillverkning av nanocellulosa, till etablering av ny värdekedja i syfte att skapa kommersialisering.

 

Delprojekten drivs oberoende av varandra men får också stöd av delprojektet ”Cirkularitet och Koordination” som ska mäta och beskriva hur resultat från innovationsprojektet bidrar till Sveriges övergång till en biobaserad och cirkulär ekonomi, till socialt värde och till strategiskt lärande.

 

– Om vi ska realisera en cirkulär ekonomi måste vi jobba tillsammans och på nya sätt. Det behövs många kompetenser och kunskap om alltifrån biomassan till hur olika värdekedjor är organiserade. Tack vare nära samarbete med industrin ökar möjligheterna till uppskalning och kommersialisering, säger koordinatorn Dr. Marie-Claude Béland, vid divisionen Bioekonomi inom RISE.

 

Biokompositer är ett treårigt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation som finanserias av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Projektet som koordineras av RISE har en budget på 53,04 MSEK och involverar 20 företag, två forskningsorganisationer, en offentlig aktör och ett universitet.