Expert: Systematisk korruption i Bombardier

Christine Olsson/TT: Bombardier har en medveten, systematisk affärsmodell för korruption, anser Louise Brown, antikorruptionsrevisor och styrelsemedlem i Transparency International. Arkivbild.

I Stockholms tingsrätt står just nu svenska Bombardiers säljchef, en rysk 37-åring, inför rätta. Han är en av flera i ledningen här som misstänks för grovt mutbrott när Bombardier Transportation AB gjort affär i Azerbajdzjan från 2013. Signalsystem såldes via mellanhanden Multiserv Overseas i London, som saknar adress och anställda.

TT och SVT:s Uppdrag granskning avslöjade i mars i år att Multiserv lade på 450 procent – 570 miljoner kronor – när Bombardier sålde utrustningen från Sverige till sig självt i Azerbajdzjan.

Bakom Multiserv står bland andra Aleksej Krapivin och Jurij Obodovskij, ryska affärsmän kända för skumma affärer med ryska järnvägen. De står nära järnvägens tidigare chef, president Vladimir Putins granne Vladimir Jakunin. Multiserv var också Bombardiers partner i en rad affärer i Ryssland samt i Mongoliet.

Medvetet "valt mutkolvar"

Men det stannar långt ifrån där, framgår nu av en granskning som TT gjort tillsammans med redaktionen OCCRP, specialiserad på att avslöja korruption.

Bilden bekräftas av material från Bombardier från mars 2017 som beslagtagits av polisen. Sammantaget framgår att samma personkrets företräder Bombardiers olika partners i affärer i andra svårt korrupta länder i regionen på senare år: Kazakstan, Turkmenistan, Ryssland och Mongoliet. Enligt ett pm från Bombardiers högsta chef i Sverige har dessa partners tillgång till "nästan alla järnvägschefer i forna Sovjet". Därför "kan de påverka beslut".

Mönstret med affärerna drogs på torsdagen i tingsrätten av åklagarsidan.

Louise Brown, antikorruptionsrevisor och styrelseledamot i Transparency International, drar slutsatsen att detta "inte är ett olyckligt misstag, utan ett aktivt och högst ohållbart val". Bombardier "tycks aktivt ha valt en operativ affärsmodell som är upplagd för korruption", skriver hon till TT.

Brown ser "en genomtänkt systematik", att Bombardier "inte har gjort någon riskanalys, inte någon genomlysning av sina samarbetspartners – snarare en omvänd sådan, det vill säga att de har valt dessa partners på grund av att de är etablerade/kända "mutkolvar".

"Designat att dölja"

Bombardier har också, genom svårgenomträngliga upplägg via Nederländerna och Cypern, släppt in sina ryska partners långt in i verksamheten, visar researchen från TT och OCCRP och den svenska brottsutredningen. De ryska affärsmännen kan exempelvis knytas till andelar i ryska Bombardier och det ryska bolaget Elteza tillsammans med Bombardier.

Sten Lindström, tidigare polischef på Ekobrottsmyndigheten, har också fått ta del av materialet. "Bombardier och klustret av bolag omkring är designat att dölja och bortförklara kapitalströmmar till offshore-banker utan insyn", skriver han till TT. "I botten för att sådana konspirationer skall fungera finns allt som demonstreras existera i detta fall."

Bombardier har efter avslöjandena brutit med Multiserv, men svarar inte på om man tänker göra det även med sina partners andra bolag. Företaget avböjer kommentarer med motiveringen att det pågår en rättslig prövning.