Brett program på Persontrafik 2016

All trafikslag inom kollektivtrafiken uppmärksammas under mässan. Foto: Christer Wiik
Infrastrukturminister Anna Johansson är en av inledningstalarna på Persontrafik 2016, Foto: Regeringskansliet

Nu inleds den fjärde upplagan av Persontrafikmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Det övergripande temat för årets mässa är  framtidens kollektivtrafik, med särskilt fokus på kollektivtrafikens utveckling och bidrag till ett hållbart samhälle.

Persontrafik är en gemensam arena och en uppskattad mötesplats för hela kollektivtrafikbranschen. Mässan arrangerades senast 2014 i Stockholm och går den här gången av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg, den 18-20 oktober. På mässan presenteras senaste nytt vad gäller fordon, säkerhet, service, miljö och framtidens kollektivtrafiklösningar.

- Mässan är unik eftersom det är ett av få tillfällen då representanter för alla trafikslag från hela Sverige samlas på en plats, säger Dan Ågren, mässansvarig för Persontrafikmässan och fortsätter:

– Hittills har drygt 150 utställare anmält sig till mässan. Vår målsättning är att attrahera 5 000 besökare under de tre mässdagarna. På mässan diskuteras många av de frågor som är mest aktuella i branschen för tillfället, exempelvis el- och hybridfordon, framtidens kollektivtrafik samt miljö- och stadsutvecklingsfrågor, säger Dan Ågren.

Brett programMässbesökarna kommer bland annat att kunna titta på och lära sig mer om eldrift, laddinfrastruktur samt tjänster och utrustning som underlättar det kollektiva resandet. Seminarieprogrammet är utarbetat av Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Branschföreningen Tågoperatörerna och Svenska Taxiförbundet. Tanken är att programmet ska erbjuda en mix av inspiration, ny kunskap och en möjlighet att ta del av senaste nytt från bland annat forskningens värld.

Infrastrukturministern på platsI seminarieprogrammet, som hittills består av drygt hundra programpunkter, återfinns bland annat Regional samverkan ger skjuts i det hållbara resandet.”, där representanter för Västra Götalandsregionens plattform "Hållbart resande väst" berättar om det pågående samarbetet med Västra Götalands kommuner, i att få fler att resa mera hållbart. Infrastrukturminister Anna Johansson kommer att stå värd för ett av inledningsseminarierna. Hon kommer bland annat att berätta om regeringens vägval och framtidsplaner, läget för höghastighetsbanorna, samt kommande satsningar i infrastrukturpropositionen. Hon kommer också ge delta i en paneldebatt med branschens aktörer.

Svensk Kollektivtrafik – spindeln i nätetBranschorganisationen Svensk Kollektivtrafik spelar en viktig roll på Persontrafik 2016.- Som en av huvudorganisationerna i programkommittén har vi varit involverade i samtliga seminariepunkter och målsättningen har varit att täcka så många aspekter som möjligt inom kollektivtrafiken, säger Mattias Andersson, programansvarig hos Svensk Kollektivtrafik, en organisation som i samverkan med andra branschorganisationer inom kollektivtrafiksverige bland annat driver projektet ”Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik”

En viktig målsättning inom projektet är att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel till år 2030.  - Vi fokuserar på en fördubbling av marknadsandelen för kollektivtrafiken inom det motoriserade resandet, säger Mattias Andersson, som understryker att för att nå målet, måste man se över regionförstoringsfrågan, där man enligt Andersson har tagit alldeles för lätt på potentialer och utmaningar för kollektivtrafiken inom den kommitté som ser över den svenska regionindelningen.

För att öka det kollektiva resandet bör, enligt Svensk Kollektivtrafik, också kommunerna involveras mer i frågor som rör kollektivtrafik och samhällsplanering. - Kollektivtrafik är samhällsbyggnadsfrågor och därför behöver vi få med kommunerna, inte minst för att underlätta för busstrafiken i städerna och för att kunna bygga effektiva BRT-system.Förutom en mängd seminarier arrangeras också ett antal paneldebatter. ”Kollektivtrafikens roll för landsbygden”, ”Hur fördubblar vi kollektivtrafiken?” samt ”Så här blev resultaten av kollektivtrafiklagen” för att nämna några. Ett seminarium som Svensk Kollektivtrafik gärna vill lyfta behandlar framtidens reseinformation, medan ett annat är inriktat på framtidens biljetter och visering. I år är också Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna tillbaka på Persontrafik, denna gång arrangerade av den gemensamma programkommittén.

Autonoma fordonEn annan trend som kommer att uppmärksammas under Persontrafikmässan är förarlösa bilar, även benämnt autonoma fordon. Under seminariet ”Självkörande fordon" – nu är de här!” presenteras de senaste nyheterna, projekten och forskningen kring autonoma kollektivtrafikfordon. Seminariet tar ett större grepp kring alla sorters autonoma fordon. Bland berättas om de erfarenheter som har gjorts från de förarlösa tågen i Köpenhamns metro, regional- och långdistanståg, och hur man ökar nytta och säkerhet ombord på bussar och tåg genom att använda ny 5G-teknik. Seminariet tar även upp resenärs- och entreprenörsperspektivet samt vad som händer på lagstiftningssidan.

Men är de förarlösa fordonen verkligen säkra? Och får de någon betydelse för det kollektiva resandet?  Även säkerhetsaspekten är en viktig fråga som här belyses. Anna Pernestål Brenden, forskningsledare för ITRL (Integrated Transport Research Lab) på KTH, är en av föreläsarna under det aktuella seminariet och hon kommer bland annat att ventilera denna aspekt. - Fordonen är utrustade med en mängd sensorer och “ser” i stort sett allting som händer runt omkring dem, säger Anna Pernestål Brenden. Störst nytta ser hon i självkörande minibussar, som alltså redan till våren kan sättas i trafik och köra bland människor och andra fordon på en vanlig gata. De kör förstås inte särskilt fort (i snitt 15-20 km/tim) och stannar direkt om något är i vägen eller ett litet barn skulle springa ut i gatan. - För att öka nyttan behöver fordonen kunna köra snabbare och ett sätt att kunna öka hastigheten är att undvika att köra dem mitt ibland människor, t ex i egna körfält, menar Anna. Framförallt tror hon att de självkörande bussarna kan fungera som en länk där det saknas kommunikationer idag.  - Där hoppas jag att vi får se dem först: i ett finmaskigt matarnät, t ex från arbetsplatser, skolor eller villaområden till hållplatser för kollektivtrafiken. Då kan kollektivtrafiken bli mer tillgänglig

Guidade visningarEn nyhet på Persontrafik 2016 är de guidade visningar som arrangeras på mässgolvet. Syftet med de guidade visningarna, som bland annat är inriktade på tillgänglighetsfrågor och fordonsfrågor, är att ge kongressbesökarna en mer utförlig introduktion till och en närmare kontakt med utställarna.